Mammavisor som berör

Lotta har myntat begreppet mammavisor
som beskriver det vardagliga livet som förälder