Jag har fött fyra barn

Jag var hemmamamma på heltid i sex år.
Förutom det är jag född i Oslo 1962 och har gått i Waldorfskola.
Jag är utbildad läkepedagog och arbetar som lärare.
Musiken har funnits med i hela mitt liv.
Fastän jag inte kan noter, skriver jag sedan några år visor
- mammavisor.

Mammavisorna berättar om mitt liv

Och alla andra småbarnsföräldrars liv.
Det ljuvliga, det jobbiga, det kladdiga, det vackra, det svåra...
Ansvaret och gåvan, oron och njutningen.