Lyssna på visor!

Lyssna genom att klicka på grammofonen!


En mammas kväll beskriver med ironi och realism
den kladdiga och trötta vardagen
för en småbarnsmamma.


Fråga till Maria skildrar själva förlossningsögonblicket -
underverket som sker
då ett friskt barn föds.


Resa på räls är en alldeles sann berättelse
om en resa som två stora och tre små personer
gjorde ända från Hedemora till Italien med tåg.
Ett inte helt smärtfritt företag.